fredag 12 oktober 2007

The mail

Iår kväll drog vi iväg ett mail till Uppsala Universitet och deras forskningsgrupp för vindkraft, och undrade om vi kunde få någon hjälp och handlendning. Tyvärr kunde de inte hjälpa oss med någon handledning, men de gav oss ändå lite bra saker att fundera på."1.Bestäm er för vilken sorts vindkraftverk ni vill bygga: sk.
horisontalaxlat ("vanlig propeller") vindkraftverk eller ett sk.
vertikalaxlat vindkraftverk (se www.el.angstrom.uu.se under
"forskningsprojekt" i vänstra marginalen och sen vindkraft. Googla
annars på "H-rotor" eller "VAWT", det sistnämnda står för Vertical Axis
Wind Turbine.

2. Blad till mindre horisontalaxlat vindkraftverk byggs med fördel i
trä. Köp vanliga gran- eller furubrädor typ råplan 22*120 som ni sen kan
slöjda till lämplig form . Beroende på ambitionsnivå kan ni göra enkla
"paddlar" som kommer att fungera ungefär som en väderkvarn, eller så kan
man göra svagt vridna blad. Vridningen ska i så fall öka ju längre ifrån
rotationsaxeln man kommer (ökande radie på turbinen) och kordan
("bladets bredd" i turbinens rotationsplan) minskar ju längre ut man
kommer (största radien). Kolla på vindkraftverk man kan köpa för att se
hur bladen kan göras, kolla t.ex. www.sunwind.se som har några olika
modeller.

3. Blad till vertikalaxlat vindkrafterk är lite svårare eftersom de
belastas med stor centripetalkraft. Om ni har haft teknik som ämne så
kan ni tänka på bladet som en balk som har två infästningspunkter (kolla
igen www.el.angstrom.uu.se), en för varje bärarm. Den dominerande
kraften på denna balk är centripetalkraften när turbinen roterar. Detta
gör det rätt ok att räkna på, man kan anta att bladet har väldigt stor
egenvikt och kolla om det håller för belastningen. Kolla formler för
detta i era formelsamlingar.

4. Bestäm om ni vill göra el eller bara ha nåt som snurrar. Som
generator bör ni försöka hitta någon likströmsmotor med växel eller
dylikt, i alla fall någon motor där ni kan känna att axeln roterar i
steg ("koggar") när ni snurrar på den med fingrarna. Det betyder att
rotorn i generatorn har permanentmagneter av nåt slag och då blir det
lättare att använda den som generator.

5. Har ni sett programmet Scrapheap Challenge? Det går/har gått på
Discovery. Försök hitta rätt på ett avsnitt av detta på nätet där de
tävlande lagen ska bygga ett vindkraftverk som maler kaffe (wind powered
coffee grinder). Det lag som på en timme lyckas mala mest kaffe vinner.
Snurrorna ska lagen bygga av skrot från en skrottipp. Rätt kul och det
demonstrerar också mycket av problemen man ställs inför när man ska
bygga något enklare.

Ps. det finns hur mycket info på nätet som helst om vindkraft och även
om personer som själva bygger, t.ex. blad av trä eller de som lindar
egna generatorer osv. Tänk bara på att det alltid tar lång tid att bygga
grejer, och det är alltid en utmaning att få nåt att fungera i
verkligheten även om det ser enkelt ut i teorin! Så det är smart av er
att bygga nåt som är ganska litet. Jag skulle satsa på en turbin som har
en area som är max 1 kvadratmeter, oavsett vilken typ av vindkraftverk
ni väljer att bygga. Om ni bygger ett vertikalaxlat vindkraftverk så kan
ni fördela turbinens area på lite kortare blad men istället lite större
diameter. Varför tror ni förresten att jag skriver det?"


Vi diskuterade mailet och funderade över hur vi har nytta av tipsen som vi fick.
Tipsen bekräftade det vi trodde, att dessa punkter är de saker vi bör tänka på när vi bygger.
Tyvärr har vi fortfarande problemet kvar med hur vi ska dra strömmen från generatorn, så det måste vi kolla upp på något sätt...

Inga kommentarer: